DIDAKTIKA

Shkruar nga Nexhmije Mehmeti DIDAKTIKA  Fjala “Didaktikos” rrjedh nga greqishtja e vjetër që do të thotë mësoj, jap mësim. Didaktika është teoria dhe praktika e të mësuarit. Është pjesë e pedagogjisë që merret me përmbajtjen e synimet e procesit mësimor, […]