FAQJA

URA E BASHKUAR
Administratori i Përgjithshëm
Mustafë Krasniqi
emaili: infouraebashkuar@gmail.com

Administratori gjuhësor
Isuf Bytyçi
bytyci.i@outlook.de

Faqja www.uraebashkuar.com menaxhohet nga redaksia e saj, ku dhe fton të gjithë ata që duan të kontribuojnë për kulturën shqiptare, gjuhën shqipe, në veçanti për mërgatën shqiptare, e cila është, ditë e më tepër, duke u ballafaquar me harresën e gjuhës, tek fëmijët e tyre.
Në këtë drejtim të bashkëpunoni me ne, duke na sjell: shkrime, opinione, analiza, vërejtje, këshilla në dobi të kulturës, historisë dhe mësimit plotësues në gjuhën shqipe, për mërgatën dhe në përgjithësi të kombit shqiptarë.
Po ashtu të gjitha materialet, duke përfshirë edhe fotografitë janë të mbrojtura dhe për këtë, të gjitha drejtat janë të rezervuara.
Materialet, fotot, apo videot e kësaj faqe nuk mund të përdoren për qëllime tjera, pa lejen paraprake të administratorit të kësaj faqe, apo citimin e shkrimit. Të gjitha shkrimet dhe foto që botohen në këtë webfaqe, nga bashkëpunëtorët e jashtëm, përgjegjësit i mban vet autori, deri sa është në vijën e rregullave të faqes sonë. Në momentin që shohim se shkrimet kanë tendenca dhe dalin jashtë rregullave të redaksisë, ne, nuk i botojmë.
Portali “www.uraebashkuar.com” mbron interesin e përgjithshëm kombëtar, në veçanti të gjuhës shqipe dhe Mësimit Plotësues, jashtë politikes, fesë dhe asaj partiake, konkretisht do të jetë në përkrahje të LAPSH-it në Bavari.
Shkrimet i dërgoni në emalin: infouraebashkuar@gmail.com

Me respekt redaksia!