Nevila Saja

Nevila Saja

Diplomë në Studime Gjermane, Universiteti Aleksander Xhuvani-Elbasan

HF: Jurisprudenca
NF: Historia Evropa Juglindore

Punë praktike / Punë

Bursa e Parlamentit Ndërkombëtar në Bundestagun Gjerman
Bashkëpunon në Katedrën e Drejtësisë Publike në Universitetin e Regensburgut

Çmime / Bursë

Bursë e Fondacionit Hanns Seidel

Interes të veçantë në Evropën Lindore

Zhvillimi politik dhe ligjor i vendeve individuale të Ballkanit

Është mësimdhënëse në Neutraubling të Regensburg në landin e Bavarisë.

Mësimi mbahet në ditëm e Enjte, nga ora…

Njeh këto gjuhë:

  1. shqip 
  2. gjermanisht
  3. anglisht
  4. italian
  5. spanjisht
  6. frëngjisht
  7. Serbo-Kroatisht