REKLAMË

Ftojmë të interesuarit, të cilët kanë dëshirë ta reklamojnë biznesin e tyre, në portalin tonë, le të na kontaktojnë në faqen: www.uraebashkuar.com, apo në E-Mail: uraebashkuar@gmail.com
Reklama e juaj në portalin tonë, dënjsisht paraqet biznesit tuaj. Ju përpos që e reklamon biznesin tuaj, në faqen tonë, ju e ndihmoni dhe shkollën shqipe në landin e Bavarisë.
Ju falënderojmë për bashkëpunim!
www.uraebashkuar.com

Kliko mbi foto

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.