ABENSBERG

Në Tabelën e shkollave funksionale në Abensberg. Për të mësuar më tepër për adresën e vendndodhjes së shkollës shtypni mbi emrin Harta, aty ju hapet harta përmes MAP. Po ashtu nëse dëshironi të dini se kush është mësimdhënës-ja/i, shtypni mbi emrin e saj/tij.

Abensberg
___________________________
VHS Abensberg
Osterriedergasse 6
93326 Abensberg
Mësimdhënëse
B.G.
Orari i Mësimit Plotësues

HARTA