DEGENDORF

Në Tabelën e shkollave funksionale në Degendorf. Për të mësuar më tepër për adresën e vendndodhjes së shkollës shtypni mbi emrin Harta, aty ju hapet harta përmes MAP. Po ashtu nëse dëshironi të dini se kush është mësimdhënës-ja/i, shtypni mbi emrin e saj/tij.

Degendorf
______________________________
GS Angermühle Schulen
Amanstr. 11
94469 Degendorf
Mësimdhënëse
Shqipe Kolukaj
Orari i Mësimit Plotësues
HARTA