GJUHA SIMBOLIKE SHQIPEDHE GJUHËT E TJERA KONVERTUALE

pjesa e dytë (II). Shkruan: Brahim Ibish AVDYLI (II) -“Historia e vërtetë e njerëzimit do të shkruhet vetëm atëherë kur do të marrin pjesë në shkrim shqiptarët”                                              Maximilian Lambertz…

GJUHA SIMBOLIKE SHQIPE DHE GJUHËT E TJERA KONVERTUALE

(I) Shkruan: Brahim Ibish AVDYLI (I) -“Historia e vërtetë e njerëzimit do të shkruhet vetëm atëherë kur do të marrin pjesë në shkrim shqiptarët” Maximilian Lambertz Sa për të njoftuar…