NYRNBERG

Në Tabelën e shkollave funksionale në NYRNBERG. Për të mësuar më tepër për adresën e vendndodhjes së shkollës shtypni mbi emrin Harta, aty ju hapet harta përmes MAP. Po ashtu nëse dëshironi të dini se kush është mësimdhënës-ja/i, shtypni mbi emrin e saj/tij.

Nürnberg
_______________________
GS Wisenschule
Wiesenstraße 68
90443 Nürnberg
Mësimdhënëse
Lume Daci-Hoti
Orari i Mësimit Plotësues

Harta