ZANORET (Vokalet)

Nga Isuf Ismaili Zanoret janë tinguj të plotë, por edhe të pavarur. Veçorinë e zanoreve është e rëndësishme ta kuptojmë që në hapat e parë të mësimit të gjuhës standarde…

CILA ËSHTË MË E DREJTË PËR SHQIPEN, FJALA DIASPORË APO MËRGATË?

Shkruan: Mustafë Krasniqi A duhet ta mbrojmë fjalën e bukur të shqipës, nga fjalët e huaja…? Ne, shkruesit, krijuesit, institucionet dhe në të folurën e përditshme, nga gazetarë të mediave…

10 rregulla kryesore për përdorimin e presjes

Përgatiti. Sevi Lami Agolli Ndonjëherë përdorimi i gabuar i një presjeje në të shkruar i prish kuptimin të gjithë fjalisë ose i jep kuptim krejtësisht tjetër, nga ai që duam…

Të shkruajmë shqip

Nga Mr. Eroll Sejdiu Bukurinë e një teksti të shkruar ia jep jo aq leksiku sesa sintaksa e tij, lidhja e fjalëve në sintagma, e këtyre në fjali të thjeshta…

GJUHA JONË

Nga Ndriçim Kulla “Historia që ka një farë rëndësie në jetën e një kombi”, shkruan Jahonnet, “nuk është historia që përbën tërësinë e së djeshmes, por ajo histori që është…

ZANORET (Vokalet)

Nga Isuf Ismaili Zanoret janë tinguj të plotë, por edhe të pavarur. Veçorinë e zanoreve është e rëndësishme ta kuptojmë që në hapat e parë të mësimit të gjuhës standarde shqipe.…

Kanali i Korfuzit apo kanali i Korfuzit?

Cila është trajta e saktë e këtyre emërtimeve: Kanali i Korfuzit apo kanali i Korfuzit? Gadishulli Ballkanik apo gadishulli Ballkanik? Gadishulli i Ballkanit apo gadishulli i Ballkanit? Si t’i shkruajmë…

Të shkruajmë shqip

Shkruan: Mr. Eroll Sejdiu – Bukurinë e një teksti të shkruar ia jep jo aq leksiku sesa sintaksa e tij, lidhja e fjalëve në sintagma, e këtyre në fjali të…

BASHKËTINGËLLORJA “J”

Pse te disa fjalë shtojmë “j” mes dy zanoreve dhe te disa jo? Ja arsyeja! Përgatiti: Sevi Lami Agolli Te disa emra femërorë, që dalin me një diftong ose grup zanor,…

Të mësojmë e të shkruajmë shqip

Shkruan: Mr. Eroll Sejdiu Bukurinë e një teksti të shkruar ia jep jo aq leksiku sesa sintaksa e tij, lidhja e fjalëve në sintagma, e këtyre në fjali të thjeshta…

Nyjat e përparme/Vështirësitë tona me to

DREJTSHKRIMI I GJUHËS SHQIPE Përgatiti: Sevi Agolli Përdorimi i saktë i nyjave të përparme është një temë e vështirë e gramatikës së gjuhës sonë, që sigurisht paraqet vështirësi për të…

Nyjat e përparme/Vështirësitë tona me to

DREJTSHKRIMI I GJUHËS SHQIPE NYJAT E PËRPARME Nga Sevi Agolli – Përdorimi i saktë i nyjave të përparme është një temë e vështirë e gramatikës së gjuhës sonë, që sigurisht…

DIGJITAL apo DIXHITAL?

DREJTSHKRIMI I GJUHËS SHQIPE Si duhet shkruar e shqiptuar saktë kjo fjalë?Përgjigjen e kësaj pyetjeje e jep profesor Emil Lafe, në bashkëpunim me redaktoren e gjuhës shqipe pranë shtëpisë botuese…

Standardizimi i gjuhës shqipe

Shkruan: Eroll Sejdiu – Në qoftë se standardizimi i gjuhës shqipe është bërë në kohën e socializmit dhe nëse ky duhet të shpërfillet, sepse ishte krijuar në ato kushte, atëherë…

Ndjenja gjuhësore dhe mënjanimi i gabimeve drejtshkrimore

Shkruan: Isuf Ismaili (Disa nga gabimet më të shpeshta drejtshkrimore e drejtshqiptimore në gjuhën shqipe) Të shkruajmë dhe ta përvetësojmë sa më mirë gjuhën shqipe, gjuhën letrare, është një nga…

Eqrem Çabej: Origjina e fjalës “Shqipëri” dhe pse bota na quan “Albania”

Shqiptari i thotë vetes shqiptar, vendit të vet Shqipëri, Shqipni, po populli njihet në botë, sikundër dihet, lashtërisht si Albanais, Albanese etj., dhe vendi i tij si Albanie, Albania. Ky…

DIDAKTIKA

Shkruar nga Nexhmije Mehmeti DIDAKTIKA  Fjala “Didaktikos” rrjedh nga greqishtja e vjetër që do të thotë mësoj, jap mësim. Didaktika është teoria dhe praktika e të mësuarit. Është pjesë e…

Pellazgët shpikën shkrimin dhe alfabetin e parë në botë

Autorë: Luftulla Peza – Iljana Peza Në historinë e alfabetit si më i vjetër përmendet ai egjiptian, krijuar rreth vitit 2900 p.e.s. Nga ky më pas rrjedh alfabeti fenikas, i…