Të mësojmë e të shkruajmë shqip

Shkruan: Mr. Eroll Sejdiu Bukurinë e një teksti të shkruar ia jep jo aq leksiku sesa sintaksa e tij, lidhja e fjalëve në sintagma, e këtyre në fjali të thjeshta…

Nyjat e përparme/Vështirësitë tona me to

DREJTSHKRIMI I GJUHËS SHQIPE Përgatiti: Sevi Agolli Përdorimi i saktë i nyjave të përparme është një temë e vështirë e gramatikës së gjuhës sonë, që sigurisht paraqet vështirësi për të…

Nyjat e përparme/Vështirësitë tona me to

DREJTSHKRIMI I GJUHËS SHQIPE NYJAT E PËRPARME Nga Sevi Agolli – Përdorimi i saktë i nyjave të përparme është një temë e vështirë e gramatikës së gjuhës sonë, që sigurisht…

DIGJITAL apo DIXHITAL?

DREJTSHKRIMI I GJUHËS SHQIPE Si duhet shkruar e shqiptuar saktë kjo fjalë?Përgjigjen e kësaj pyetjeje e jep profesor Emil Lafe, në bashkëpunim me redaktoren e gjuhës shqipe pranë shtëpisë botuese…

Standardizimi i gjuhës shqipe

Shkruan: Eroll Sejdiu – Në qoftë se standardizimi i gjuhës shqipe është bërë në kohën e socializmit dhe nëse ky duhet të shpërfillet, sepse ishte krijuar në ato kushte, atëherë…

Ndjenja gjuhësore dhe mënjanimi i gabimeve drejtshkrimore

Shkruan: Isuf Ismaili (Disa nga gabimet më të shpeshta drejtshkrimore e drejtshqiptimore në gjuhën shqipe) Të shkruajmë dhe ta përvetësojmë sa më mirë gjuhën shqipe, gjuhën letrare, është një nga…

Eqrem Çabej: Origjina e fjalës “Shqipëri” dhe pse bota na quan “Albania”

Shqiptari i thotë vetes shqiptar, vendit të vet Shqipëri, Shqipni, po populli njihet në botë, sikundër dihet, lashtërisht si Albanais, Albanese etj., dhe vendi i tij si Albanie, Albania. Ky…

DIDAKTIKA

Shkruar nga Nexhmije Mehmeti DIDAKTIKA  Fjala “Didaktikos” rrjedh nga greqishtja e vjetër që do të thotë mësoj, jap mësim. Didaktika është teoria dhe praktika e të mësuarit. Është pjesë e…

Pellazgët shpikën shkrimin dhe alfabetin e parë në botë

Autorë: Luftulla Peza – Iljana Peza Në historinë e alfabetit si më i vjetër përmendet ai egjiptian, krijuar rreth vitit 2900 p.e.s. Nga ky më pas rrjedh alfabeti fenikas, i…