Reklama

Reklamoje biznesin tuaj

Ftojmë të interesuarit, të cilët kanë dëshirë ta reklamojnë biznesin e tyre, në portalin tonë, le të na kontaktojnë në faqen: www.uraebashkuar.com, apo në E-Mail: infouraebashkuar@gmail.com
Reklama e juaj në portalin tonë, denjësisht paraqet biznesit tuaj. Ju përpos që e reklamon biznesin tuaj, në faqen tonë, ju e ndihmoni shkollën shqipe dhe biznesin tuaj.
Ju falënderojmë për bashkëpunim! 
www.uraebashkuar.comNuhi Dragusha Travel Lines / Agjencioni i udhtimeve – Reisbüro

Adresa: Goethestraße 3, 80336 München

Telefoni089 54881742

Për t’u informuar më hollsisht shtypni mbi këto linke:

info@travelline.de

hittps://www.travellines.de

Facebook

Orari i Agjensionit të udhëtimeve nga e hëna deri të dielen nga 0ra 8:30 deri në ora 21:30