Rosenheim me rrethinë

Në Tabelën e shkollave funksionale në Rosenheim me rrethinë. Për të mësuar më tepër për adresën e vendndodhjes së shkollës shtypni mbi emrin Harta, aty ju hapet harta përmes MAP. Po ashtu nëse dëshironi të dini se kush është mësimdhënës-ja/i, shtypni mbi emrin e saj/tij.

Rosenheim
____________________________
Luitpold Mittelschule
Wittelsbacherstraße 16
83022 Rosenheim
Mësimdhënëse
Esengyl Sallauka
Orari i Mësimit Plotësues
HARAT
HAPING _____________________________ Grundschule Hapini,
Eichenholzstr.;

83026 Rosenheim.
Mësimdhënëse
Esengyl Sallauka
Orari i Mësimit Plotësues
HARTA
Kolbermoor
___________________________
Adolf-Rasp-Schule
Breitensteinstraße 1
83059 Kolbemoor
Mësimdhënëse
Valbona Roqi
Orari i Mësimit Plotësues
HARTA