Librat shkollor për shkarkim

Këtu i shkarkoni të gjitha librat për tri nivelet

Tekstet për nivelin e parë

 1. Kultura shqiptare NIVELI I

 2. Letërsi shqiptare NIVELI I

 3. Libër i gjuhës NIVELI I

 4. Unë dhe të tjerët NIVELI I

 5. Një botë për të gjithë NIVELI I

 6. Paraabetare NIVELI I

7. Puna dhe koha e lirë NIVELI I

Tekste dhe ushtrimet të ndryshme:

1. Alfabeti

 2. N1- lexoj dhe kuptoj

3. N2- lexoj dhe kuptoj

 4. N3- lexoj dhe kuptoj

5. N4- lexoj dhe kuptoj

6. N5- lexoj dhe kuptoj

7. Fleta pune – Ushtrime

Tekstet për nivelin e dytë

 1. Letërsi  shqiptare NIVELI II

 2. Puna dhe koha e lirë NIVELI II

 3. Unë dhe të tjerët NIVELI II

4. Gjuha shqipe NIVELI II

5. Një botë për të gjithë NIVELI II

 6. Shqiptarët NIVELI II

Tekstet për nivelin e tretë

 1. Letërsi  shqiptare NIVELI II

 2. Puna dhe koha e lirë NIVELI II

 3. Unë dhe të tjerët NIVELI II

4. Gjuha shqipe NIVELI II

5. Një botë për të gjithë NIVELI II

 6. Shqiptarët NIVELI II

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.