Straubing

Në Tabelën e shkollave funksionale në Straubing. Për të mësuar më tepër për adresën e vendndodhjes së shkollës shtypni mbi emrin Harta, aty ju hapet harta përmes MAP. Po ashtu nëse dëshironi të dini se kush është mësimdhënës-ja/i, shtypni mbi emrin e saj/tij.

Straubing
_________________________________
Grundschule St. Josef II
Steinweg 56 
94315 Straubing
Mësimdhënëse
Suzana Meçe
Orari i Mësimit Plotësues

HARTA