Blerina Shabani

Blerina Shabani u lind në Prekaz-Skenderaj.

Përvojë pune:

Prej 02.11.2009, Asistente në Kabinetin e Ministrit në Ministrin e Financave .

Pozicioni i punës:

-Prej 16.06.2011 deri më 01.09.2016, Zyrtare për Monitorim dhe Raportim në Departamentin për Integrim Evropian dhe Koordinim i Politikave në Ministrinë e Financave .

-Nga viti 07.10.2017 mësimdhënëse e mësimi plotësues në gjuhën shqipe, në shkollën:

Vhs- Die Volkshochschulen, Holzkirchen 83607

Mësimi mbahet të shtunave nga ora 10:00 deri 12:15h.

Arsimimi

Universitet i Vjenës. Master Dega Historia dhe zhvillimi i Evropës juglindore. 01.10.2016 vazhdon .

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Drejtimi Histori-Koha e Re, Master 24.10.2010 – 22.07.2015.

Fakulteti Filozofik, Dega Histori, Master në Histori-Koha e Re.

Shkolla e mesme “Hamëz Jashari ”, Skenderaj, Drejtimi-Shkenca Natyrore nga 01.09.2002– 15.06.2005. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Drejtimi Histori- Bachelor, 2006/07-30.06.2010.