Ismije Demolli

Ismie Haxhaj-Demolli

Ismie Haxhaj-Demolli -mësuese. 
Të mbaruar ka Gjimnazin Shkencor në Vushtrri, ndërsa shkollën e lartë Pedagogjike në Prishtinë, dega: Mësim Klasor.
Ndërsa ka punuar si mësuese e rregullt në shkollën fillore, të fshatit Stanoc i Epërm Komuna e Vushtrrisë, që nga viti 1999/2004.

Tashmë punon si mësimdhënëse e mësimin plotësues në gjuhën shqipe në Dingolfig- Landin i Bavarisë, që nga vite 2010/11

Mësimi mbahet një herë në javë, dy orë mësim, në këtë adresë:

Stadtteilzentrum Nord Platz 4 Dingolfing