Nevila Saja

Nevila Saja
Diplomë në Studime Gjermane, Universiteti Aleksander Xhuvani-Elbasan
HF: Jurisprudenca
NF: Historia Evropa Juglindore
Punë praktike / Punë
Bursa e Parlamentit Ndërkombëtar në Bundestagun Gjerman
Bashkëpunon në Katedrën e Drejtësisë Publike në Universitetin e Regensburgut
Çmime / Bursë
Bursë e Fondacionit Hanns Seidel
Interes të veçantë në Evropën Lindore
Zhvillimi politik dhe ligjor i vendeve individuale të Ballkanit
Është mësimdhënëse në Neutraubling të Regensburg në landin e Bavarisë.
Mësimi mbahet në ditëm e Enjte, nga ora…
Njeh këto gjuhë:
shqip
gjermanisht
anglisht
italian
spanjisht
frëngjisht
Serbo-Kroatisht