Shqipe Kolukaj

Shqipe Kolukaj

Ka të mbaruar shkollën e lartë “Xhevdet Doda në Prizeren dhe, mori tiullin: Arsimtare e Gjuhës Angleze.

Aktivitetet Përofesionale:

Nga muaji 10/1992 deiri më 06/1996, ishte mësuese e Gjuhës Angleze, në shkollën fillore “Dëshmorët e Zhurit”.

Nga viti 2005 ushtron profesionin, për motër medicionale.

Nga viti 16.03.2018 ushtron detyrën e mësimdhënëses, me Mësim Plotësues në Gjuhën Shqipe në Deggendorf të Bavarisë-Gjermani.

Mësimi mbahet njëher në javë, të marteve, nga ora 14:20 deri 15:50 , në shkollën  Angermühle-Deggendorf

Shqipe Kolukaj njeh këto gjuhë:

Shqip

Gjermanisht

Anglisht

Serbo-Kratisht