Përmes gjuhës u bëmë Komb

(Permes gjuhes u beme komb) Gjuha nuk është vetëm një mjet komunikimi; është thelbi i kulturës, historisë dhe identitetit tonë. Ndërsa ne jetojmë në një botë që ndryshon me shpejtësi,…