FJALË TË URTA

Argjira Ukimeri (Ma.Sc.Pedagoge)

PJESA E TRETË

Shkruan: Argjira Ukimeri (Ma.Sc.Pedagoge)

Objekti i edukimit është formimi i karakterit – Herbert Spencer
Jo vetëm në dijeni, por edhe në vullnetin e fortë qëndron vlera e njeriut – Johan Herbart
Qëllimi i edukatës është që të na përgatitë për jetën e gjithëmbarshme – Herbart Spencer
Qëllimi i edukatës, është dituira. Jo faktet por vlerat – Ulliam Inge
Dy vlera janë të mëdha dhe morale: Respekti dhe Përgjegjësia – Thomas Lickona
Edukimi është arti i bërjes së njeriut të moralshëm – George Hegel
Qëllimi kyresor i edukatës është që edukantit ti krijohen mundësi për vetënxënie – Anonime
Karakteri është fat – Heraclitus
Mos e nënvlerëso atë që di – Anonime
Macja që fshihet në qoshe, mund të kthehet në luan – Proverb Latin
Të edukosh një person në aspektin mendor dhe jo në atë moral, është njëjtë si të edukosh një rrezik për shoqërinë – Anonime