GJENERALI IM

Shkruan: Mustafë Krasniqi

GJENERALI IM
(Jashar Salihu)

Të bësh një portret
Për gjeneralin tim
Duhet një jetë kohe,
ta vështrosh fytyrën e tij
rrudhat tregojnë një histori.

Mezi ecja
Hapat i qitja pas tij
Ai më s’dukej
Nuk munda ta zë
Zërin e tij.

Aty ku fliste
Aty vepronte
Aty jetonte.

Gjeneral, o burrë i dheut
Kur ata të sulmonin
Ti na mbroje
Na jipje kurajo,
Kur ne të kërkonim në histori
Kur duhej të na uroje lirinë
Ti na ike, more përjetësinë!