GJUHA SHQIPE NË LISTËN E GJUHËVE TË KOMUNITETEVE TJERA NË LANDIN E BAVARISË

Mustafë Krasniqi

Shkruan: Mustafë Krasniqi

   Përpjekja e mërgatës shqiptare, që nga periudha e mëhershme dhe ajo e  rilindësve ishte  dhe mbeti si e vetmja shpresë, për të qenë  më afër atdheut,  ruajtjes së  gjuhës amtare dhe përcjellja e saj te brezat e ardhshëm,  ngaqë identiteti dhe gjuha shqipe janë dy elemente qenësore që e identifikojnë qenien e mërgatës shqiptare, njëkohësisht edhe e obligojnë ta ruajnë dhe ta kultivojnë, aty ku jetojnë dhe veprojnë me përgjegjësi.

 Me të gjitha këto sfidat që po përballet mërgata jonë, historikisht dhe, e zhytur në  lumin e sfidave të mëdha, që i ka para vetës, janë: Përballja me harrimin e mundshëm të gjuhës dhe përpjekjet për ruajtjen e gjuhës amtare te fëmijët e mërgatës shqiptare. Gjë që për këtë duhet të jetë shqetësuese për vet mërgatën dhe dy shtetet tona shqiptare, vijimi i fëmijëve shqiptarë në shkollën shqipe, që për fat të keq vijim është tepër i vogël, në krahasim me atë që duhet të jetë!

Përpjekja e LAPSH-it në Bavari, për ta futur shqipen, në mes gjuhëve të komuniteteve tjera, të jetë e barabartë, ishte e pandalshme deri në arritjen e qëllimit.

Që nga themelimi e deri më sot Lidhja e Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptarë (LAPSH-i) në Bavari, krahas ruajtjen së gjuhës, rritjen e numrit të nxënësve dhe shtimin e klasave të hapura është angazhuar, që  gjuha shqipe të jetë e barabartë në mesin e gjuhëve të komuniteteve  tjera

Për këtë, kryesisë e LAPSH-it, ka qenë e zëshme dhe përmes kërkesave drejtuar Ministrisë së Kulturës (Kultusminesterium) në Bavari, që gjuha shqipe të futet në listën ku janë gjuhët e komuniteteve tjera joshqiptare dhe të mos ndihet e lënë anash.

Fal këtij angazhimi dhe bashkëpunimit me Konsullatat tona, kërkesa u miratua pas vendimit të arsyeshëm të  Ministrisë së Kulturës (Kultusminesterium) në Bavari, që gjuha shqipe të jetë e barabartë në listën e gjuhëve tjera.

Ky vendim, i  Ministrisë së Kulturës (Kultusminesterium) në Bavari, jo vetëm që është një lajmë i rëndësishëm, po duhet t’na ndërgjegjësoj edhe më tepër si komunitet, tha kryetari i LAPSH-it, Milazim Ukaj.

Ne, duhet ta sensibilizojmë bashkëkombësin dhe ta informojmë se nuk duhet injoruar gjuhem amtare, po përkundër,  të luftojmë për të arritur qëllimin e ruajtjes së saj, duke i dërguar fëmijët në shkollën shqipe, ishte qëndrimi i kryesisë së LAPSH-it.

Sipas kryesisë së LAPSH-it, të gjitha përgatitjet, qoftë për mësimin virtual (onlain) apo të  mësimit fizik, nëpër klasa është e koordinuar dhe e gatshme të jetë në ballë të kësaj detyre, me të gjitha mundësit që i ka, profesionale dhe ato administrative.

Përveç kësaj kryesia e LAPSH-it u bënë thirrje të gjithë bashkëkombësve, që së bashku të jemi në rrugën e dritës, fuqizimin e shkollës shqipe në landin e Bavarisë, duke vepruar të njëzëshëm, deri te ndërgjegjësimi i plotë i mërgatës shqiptare, për ta pranuar gjuhën amtare si të nevojshme e shpirtërore!

Për të gjithë bashkëkombësit, që jetojnë dhe veprojnë në landin e Bavarisë LAPSH informon se të gjithë nxënësit e tri kategorive të shkollave: Fillore, real dhe gjimnazeve mund të regjistrohen pranë këtyre shkollave, ku ata mësojnë në gjuhën gjermane. Po ashtu edhe nga faqja zyrtare e LAPSH-it keni mundësi ta posedoni formularin në këtë adresë: https://www.shkolla-shqipe.de/download/