MËSUESIA ËSHTË MISION

Eqrem Çabej gjuhëtari dhe albanologu i shquar Shqiptar, njëri nga kontribuesit e mdhenjë të gjuhës shqipe, për misionin e mësuesit thotë:

Ju do të bëheni mësues. Mësuesia nuk është profesion, ajo është mision. Ju do të punoni për formimin e njeriut.

Gabimet që mund të bëjnë profesionistët e ndryshëm, mund të korrigjohen me disa shpenzime, por gabimet që mund të bëni ju me nxënësit, janë të pakorrigjueshme. Po ta formosh shtrembër karakterin e një njeriu, është shumë, shumë e vështirë, në mos është e pamundur, ta ndreqësh atë. Ju duhet të edukoni përmes sjelljes suaj, përmes shembullit tuaj. Në rast se ju silleni keq, edhe sikur të mbani dhjetëra leksione morali, ose leksione për nevojën e sjelljes së mirë, nxënësit nuk do të përfitojnë asgjë, ata do të ndikohen kryesisht prej sjelljes suaj. Shembulli të bën ta ndjekësh njeriun.

• Kur punoni, punoni seriozisht dhe me ritmin e duhur.

• Mos u merrni me muhabete gjatë punës. Kur të pushoni, pushoni vërtet.

• Mos përzieni punën me pushimin dhe pushimin me punën.

• Ata të cilët gjatë punës bëjnë muhabete dhe gjatë pushimit përpiqen të kryejnë ndonjë punë të mbetur në mes, nuk arrijnë rezultatet e duhura.

• Mos jini kategorikë.

• Gjithçka shikojeni me sy kritik.

• Mos e konsideroni veten tepër të rinj dhe të paformuar për të shprehur dyshime, për të hapur diskutime, kur mendoni ndryshe.

• Mos kini turp të pyesni për gjëra që nuk i keni të qarta

• Gjërat e paqarta nuk mbahen mend.

• Mos bëni asnjë punë shkel e shko.

• Mos filloni të shkruani diçka pa e pasur të qartë në kokën tuaj.

• Mos lini asnjë punë pa e përfunduar plotësisht dhe si duhet.

• Mos merrni dhe mos lejoni t’ju marrin dinjitetin nëpër këmbë.

• Jeta e njeriut është një fragment i planeve, dëshirave dhe ëndrrave të tij, prandaj kushtojuni planeve, dëshirave dhe ëndrrave tuaja më kryesore…

(Eqrem Çabej)