“Në shërbim të gjuhës dhe shkollës shqipe”

Sektori për informim – KKAD

Drejtori i Institutit Albanologjik prof. Dr. Hysen Matoshi, në një takim pune me përfaqësuesit e KKAD-së Dr. Vaxhid Sejdiu (kryetar) dhe Mustafë Krasniqi (nënkryetar)

Të enjten, me datën 28 korrik 2022 përfaqësuesit e Këshillit Koordinues të Arsimtarëve në Diasporë (KKAD), Dr. Vaxhid Sejdiu (kryetar) dhe Mustafë Krasniqi (nënkryetar) zhvilluan një takim pune me drejtorin e Institutit Albanologjik në Prishtinë z. Hysen Matoshin.

Një takim mbresëlënës, një takim brenda të cilit u prezantuan përpjekjet dhe angazhimet e mësuesve në Diasporë rreth organizimit të mësimit plotësues. Një mision që kërkon punë dhe përkushtim vullnetarë të të gjithë faktorëve relevantë me qëllim, që në orët mësimore të mësimit plotësues në gjuhën shqipe të përfshihen sa më shumë fëmijë shqiptarë, të cilët pa fajin e tyre lindin dhe rritën larg atdheut.  Një bashkëbisedim se si të veprojmë nën hijen e flamurit “Një komb – një gjuhë”, sepse kudo ku jetojnë dhe veprojnë shqiptarët, fëmijët e tyre kanë të drejtë ta mësojnë, ruajnë dhe zhvillojnë gjuhën amtare, kanë nevojë për mbrojtjen e identitetit kombëtar ashtu siç kanë nevojë për integrimin e tyre në shoqëritë e vendeve pritëse. Sensibilizimi i prindërve shqiptarë në ruajtjen e gjuhës amtare është obligim i të gjithëve, në veçanti i institucioneve kombëtare. Faleminderit drejtor, prof. dr. Hysen Matoshi për mikpritjen. Faleminderit për durimin të dëgjoni shqetësimet tona, sfidat me të cilat përballet ky lloj mësimi, si dhe gatishmërinë që së bashku të punojmë dhe të veprojmë që fëmijët shqiptarë t`i kenë sa më afër pikat shkollore, me qëllim që ta mësojnë në mënyrë institucionale gjuhën e nënës.

Përhapja e diturisë në gjuhën shqipe është sfidë e kohës sepse numri i fëmijëve shqiptarë që regjistrohen në shkollat e vendit në Evropën perëndimore dhe më gjerë në botë rritet dita – ditës. Për këtë qëllim duhet të veprojmë të gjitha bashkërisht në shërbim të ruajtjes së gjuhës dhe kulturës kombëtare. Fakt është se numri i fëmijëve që ndjekin orët mësimore në gjuhën amtare është i vogël, në krahasim me fëmijët që janë të regjistruara në shkollat e vendit. Prandaj në këtë mënyrë duhet të veprojmë të gjithë bashkërisht me qëllim që të mos bëhet vonë.

Institucionet tona të pavarura, arsimore dhe shkencore kanë një rol të pazëvendësueshëm në sensibilizimin e prindërve shqiptarë që fëmijët e tyre ta ruajnë gjuhën amtare. Së bashku mundemi!

Prishtinë, 28 korrik 2022
KKAD- sektori për informim