SHQIPTARIA MBI TË GJITHA!

Nga Xh. Gjini

Jam qind për qind (tërësisht) për lirinë dhe të drejtën e besimit-fesë (religjionit), ashtu siç jam qind për qind për lirinë dhe të drejtën e mosbesimit në dogmën fetare. Pra, jam qind për qind që besimi-feja të jetë tërësisht çështje personale e secilit e jo çështje publike…

Jam qind për qind për respektimin e gjuhëve, kulturave dhe qytetërimeve të huaja, por pa harruar asnjë herë që për shqiptarin nuk ka asnjë gjuhë para gjuhës shqipe, asnjë kulturë a qytetërim para kulturës, qytetërimit e flamurit shqiptar…

Shqiptarët nuk duhet t’i bëjnë konak (t’i japin strehë) asnjë besimi – feje që nuk predikohet në gjuhën shqipe ose që nuk respekton (mohon) gjuhën, kulturën, traditën, flamurin, historinë dhe identitetin kombëtar shqiptar. E njëjta gjë duhet të jetë edhe për çdo parti politike, OJQ apo grup që veprimtarinë e tij nuk e zhvillon në përputhje me kodin dhe vlerat e SHQIPTARISË. Të qenit shqiptar është edhe vullnet i Zotit…

Njeriu nuk ka nevojë për ndërmjetës (prift, hoxhë…) midis tij dhe Zotit. S’ka njeri në tokë që përfaqëson Zotin… Ata që hiqen dhe promovohen si “përfaqësues” dhe “interpretues” të fjalës së Zotit janë thjeshtë mashtrues, profiterë dhe parazitë ordinerë.

Koha, interesat e atdheut dhe të kombit, kërkojnë që: atdheu, gjuha, kombi, flamuri, kultura, tradita – SHQIPTARIA të jetë mbi çdo fe – religjion, mbi çdo parti politike dhe mbi çdo “filozofi” – doktrinë dhe interes tjetër! SHQIPTARIA mbi të gjitha!