Simbolika e shkrimeve të thotit dhe krijimi i feve të tjera

This image has an empty alt attribute; its file name is 64706863_864810480548338_8505129741185974272_n.jpg
Brahim Ibish Avdyli

(pjesa e parë)

Simbolika e shkrimeve të thotit dhe krijimi i feve të tjera

(I)

Nga Brahim Ibish Avdyli – Këtu, nuk e kemi simbolikën e shkrimeve të para përmes gjuhës shqipe, pordo të ndaleminë shkrimet e shumta për Thot-in; sidomos në 12 pllakat e tij të zmeraldit; në shkrimet e parat të njerëzimit, e në disa brendësi të tyre.

Paraprakisht, e patëm për ndihmë etimologjinë, në drejtimin tonë, sepse kjo shkencë shqiptare është një drejtim i veçantë për të deshifruar shkrimet e vjetra dhe përmbajtjen semantike të atyre fjalëve të një gjuhe, sipas krijimit të tyre në morfologjinë e vjetër, pikërisht duke e përcjellur simbolikën e tyre.

Është një shkencë e rëndësishme, pa të cilën gjuhësia e jonë do të mbetej në shkretëtirë, sidomos kur lidhet gabimisht: prejardhjes së fjalëve nga fjala. Ashtu nuk bëhet as etimologjia e as shkenca të tjera, që janë të orientuara gabimisht. Kanë ngelur pa rrugë të shtruara të zanafilës sonë të parë.

Perëndesha Mat, e marrur prej veprës së Skënder Hushit, „Thoti i pavdekshëm na zbulon Atlantidën“, EMAL, Tiranë 2009, nga faqja 149;

Kur i motivon mirë e kuptueshën fjalët në këtë gjuhë, në gjuhën shqipe, duke u kushtuar rëndësi analizave të simboleve të gjuhës së një fjale (e jo të prejardhjes së “fjalës nga fjala”, [1] sikur na e bëjnë ata që nuk e dinë se çfarë rëndësie ka kjo gjuhë për krijimin e njeriut e të botës së gjallë), të gjuhës së parë simbolike shqipe, prandaj kjo shkencë nuk mbetet në shkretëtirë, por në rrugë të mirëfilltë të të gjitha shkencave, edhe të historisë së vjetër.

Në fakt, morfologjia dhe as gramatika historike e gjuhës shqipe, por edhe fonetika historike nuk janë mirëfilli të shkruara, sepse ata që i janë vënë kësaj pune, kanë shkuar pa kokë nëpër rrugë, e nuk e dinë se cila është gjuha e parë e folur në botë, as simbolika e Thot-it e gjuha shqipe.

Ka plotë shkrime në shtypin tonë, por ato janë me kufizime të njohurive të autorëve. E kanë devijuar rrugën e shkrimeve të Thot-it, siç e pa 40 vite në shqyrtimet e veta Xhuzepe Katapano, por e pranuan edhe disa të tjerë. Afër Thot-it ishin tanët. Ata filluan të ndaheshim prej tij, me fé të tjera, e me gjëra të marrura prej tyre, deri kur u paraqitën të ashtuquajturit “grekë”.

Në fund, një hartë e marrur nga Aleksander Hasanas, me tokën ilire deri në Kretë, nga romakët;

Meqë nuk e kemi këtë objekt që ta shqyrtojme në këtë persiatje tonën, por e kemi simbolikën e hieroglifeve fonetike të Thot-it, sipas pikëpamjes së tyre e gjatë leximit të përkthimeve nga Skënder Hushi, nga anglishtja e italishtja në gjuhën shqipe, po kthehemi edhe njëherë rreth përmbajtjes së tyre.

Ato shkrime kanë parasegjithash pikëpamje filozofike, të cilat nuk janë të ndara nga misticismi, të cilën e kam llogaritur si “drejtim të filozofisë”, edhe pse nuk e pranojnë mendimtarët dhe hartuesit e filozofisë. Në të vërtetë, misticizmi është i ndarë nga dialektika dhe na i shtron misteret e mendimeve të njeriut, edhe pse janë parashtrime abstrakte të tij.

Për ta vërtetuar thënien tonë për Yllirët, po ndalemi në një thënie të parë, kur dihet nga Thot-i se Yllirët jane të ardhur prej kozmosit dhe këtë fjalë të vërtetë mund ta përcjellim edhe në histori, në simbolikën e emrave, p.sh. një mbret i ynë, Bardhyli, e ka patur emrin e tij prej “Bardh-Yll”, pra yllit të badhë, e të tjera. Nga çështja e respektit të origjinës së kombit tonë, prej yjeve, është krijuar shteti “Ylliria” (jo “Illyria”), e baballarëve tanë.

Prej fillimit të kësaj teme e kam pasur këtë etnonim, si çështje të fomimit të tij, por plagiatorët nga interneti janë të shumtë e pa kurrfare rrespekti, ata të marrin mendime dhe fotografi kur nuk e pret, e nuk të kërkojnë falje.

Plagiatorët mendojnë se me këto vjedhje të paskrupullta mund të bëhen “shkencëtarë”, e nuk i dinë arësyet e vërteta për të cilat i ke interpretuar apo duan që për këtë çështje të vënë ty nën mbulesën e harrimit. Do të vie koha, kur do të dënohem këta kopjues të gjërave, po e shkruar emrin e autorit.

Por, të kthehemi prap te çështja. Disa “kombe”, që nuk flasin mirë gjuhën shqipe, nuk mund ta shqiptojnë “Y”-në dhe këtë e zëvendësojnë me “I”-në, e pastaj “Y” –në e hedhin në rrokjen e dytë, si pak më të parëndësishme, dhe këtë “ndërrim” e bëjnë që ta fshehin dobësinë gjuhësore të artikullimit. [2]

Kjo dëshmon se gjuha shqipe ka qenë gjuha e parë simbolike dhe gjuhët e tjera janë gjuhë konvertuale, që kanë dalur nga gjuha e parë e fillimit.

Atdheu i dytë ka qenë i formuar prej Gadishullit Yllirik e deri te Alpet e tri shteteve: Austri, Zvicër e Itali, “YLLIRIA”, e cila shkruhet “Illyria”, prej romakëve, grekërve, e të tjerëve, por ajo do të thoshte në gjuhën shqipe, “Ylli i Ri”. I shikojmë pak gjuhët e para: Ylli, i themi vetë; Hylli, i kanë thënë të vjetrit pellazgo-ilirë, nën të ashtuquajturën “Greqi”; Ili, i themi prapë ne dhe një pjesë e jona, toskët, poashtu në Turqi; Ill-y-os, i thonë vetëm “grekët” në Greqi; Eli, i thonë Hititët yllit; e All, i thonë arabët yllit në shtetet e tyre.

Pra, a e shifni? Të gjitha shtetet e këtilla janë të prejardhjes sonë, por ata që i thonë kështu “Illyos”, janë më të padenjë e më të prishtë për çështjen tonë kombëtare; janë kryesisht armiku ynë më i përbetuar kundër nesh, madje, edhe sot ata përpiqen që të marrin “Vorio-Epirin”, në vend se të lejojnë Epirin Jugor të bashkohet me Shqipërinë. Shitet gënjeshtra për të vërtetë!

Mbaresën “os”, e me zanorën e parë, të hedhur në rrokjen e dytë, tregojnë kushtimisht se dinë të fshehindjallëzisht origjinën tonë prej Thot-it. Kështu, të gjitha kulturat e tjera, të formuara më vonë nëpër Euro-Azi, si latinishtja, gjermanishtja, anglishtja, etj. nuk e dinë se emri origjinal ka qenë “YLLI I RI”, të shkruar shqip “YLLIRIA”. As ata nuk e njohin gjuhën shqipe, aq më pak, janë të konvertuar me gjuhë të tjera. Kanë dalur prej gjuhës sonë, por e kanë “kopjuar” pavetëdije “greqishten”.

Pamje e bendshme e kanalit të madh nën kodrën e madhe të piramidës në Visoqice, e marrë nga FB dhe aktet e tjera;

Gënjeshtari është gënjeshtari përkryer, e gënjeshtra është kundësh nesh, kundër historisë sonë e kundër ligjeve të Zotit, të thëna njëhere prej Thot-it, të cilat na i përmbledhë në rregulla të vetat perëndesha MAT, e bija e Zotit Diell, i cili më vonë është zëvendësuar me Zotin NJë. Ajo është gruaja e Thot-it dhe e ka emrin shqip: “mat”, do të thotë “mati”. Pas vdekjes, zemra e njëriut peshohej në peshoren e Zotit të Vdekjes, e në fytyrën e perëndeshës MAT ishte fytyra e drejtësisë, mishërimi i të së vërtetës dhe i rregullimit të Gjithësisë (të Universit). Ne, po i cekim disa rregulla të saj:

  1- Mos e vrit e mos lejo që ndonjëri ta bëjë këtë gjë!

  3- Mos je inatçi!

  4- Mos shkakto tmerre (terror)!

  7- Mos bëj dëme, qe mund t`u krijojnë dhimbje njerëzve dhe kafshëve!

14- Mos bëj dëshmi të rreme!

15- Mos gënje, që ti bësh keq tjerit!

16- Mos ua impono idetë tuaja të tjerëve!

20- Mos nënvleftëso të vërtetën dhe drejtësinë!

38- Mos u sill si i paturp!

42- Respekto ligjet dhe mos i shpërdoro ato! [3]

Këto janë mjaftë: rregulla për gënjeshtarët e terroristët, për të paturpshmit dhe vetë atyre që ushqehen prej inati në një popull tjetër, në një komb tjetër, por edhe imponuesve të tjerë dhe nëpër histori.

Kështu e thonë edhe emrin e shtetit të parë “Illyria”, në vend se të thonë tekstualisht “YLLIRIA”, në Gadishullin Yllirik, jo në “Ballkan”. Duan që të mos e dimë prejardhjen prej Atlantës të përmbytur në oqeanin Atlantik, prej yjeve, kur janë udhëhequr të gjitha popullatat e tjera. Gjyshërit tanë i kanë ndërtuar piramidat, edhe në “Mbretërinë Yllire”. Njëra është gërmuar e sistemuar nga Dr. sci. Semir Osmonagić,[4] së bashku me disa të tjera, që po gjurmohen. Ato janë dhënë përmes televizioneve, dokumentacionit, mediave, sikurse përmes frekuencave të shteteve të ndryshme, edhe në shqip, përmes Radio Kontaktit[5], e cila i dërgon të gjitha zbulimet e shkencëtarëve të botës përpara, në vitet 20.000 p.e.s., pikërisht me piramidën e Diellit, në majen e malit Visoqice, pranë qytetit Visoko, në prill të vitit 2005.

Kështu luan kufiri i të kaluarës rreth 12.000 vite para qytetërimit botëror dhe më tepër se 17.000 vite para asaj kohe, të cilën e quajnë kot me dredhinë “greke”: “qytetërimi hellenik”. [6]

Ndonëse mund të thuhet se piramida prehistorke (në fakt, parahistorike, sepse matet prej Lindjes së Krishtit, pra “pre” është e huaj!) e malit Visoqice, mu pranë qytetit Visoko, nuk është e pranuar nga ana e studiusve kryesorë të Perëndimit dhe të Lindjes si “piramidë e vërtetë”, krahas atyre që janë piramida në Egjypit e në Maya, sepse mjaft shkencëtarë do të binin poshtë.

Ata e konsiderojnë se fjala është për një maje mali në Bosnjë e jo për një “piramidë”, e cila tregon se këta “shkencëtarë” nëpër botë janë ndarë në dy grupe të mëdha: në pseudoshkencëtarë, më shumë, se sa shkencëtarë të mirëfilltë. E sa janë nëpër botë “Akademi…”, të cilat duhet të prishen.

Ne, po e marrim këtu një provë deshifrimi, që përpiqet të bëjë Albert V. Nikolla, në shkrimin e botuar te gazeta elektronike “Gazeta Shqiptari”, i cili e lidhë një varëse të qafës së një djali dhënë një vajze të tij, me sinonimin e vet të fejesës “nishan për fejesë”, siç i thonë normalisht pjesëtarët e popullatës shqiptare, edhe nëse ka ndonjë fjalë të gjuhëve të huaja, e cila është gjetur 60 km nga zona e parahistorisë së Vinçës (në Serbi), e cila është përafërsisht 6000 vite p.e.s. të cilën e lidhë ky autor me piramidën e Bosnjës në Visoqice, 12.000 vite para qytetërimit të botës, pikërisht me “Orën Diellore”.[7]

Në radhë parë këtu janë përafërsisht 6000 vite të parahistorisë, të cilat na mungojnë, dhe e cila nuk mund të lidhet me “Orën Diellore”Thot-it, në Visoqice, as me qytetërimin e vjetër, sepse lidhet me shenjat e Vinçës, e jo me hieroglifet e Thot-it, në fonetikë, dhe as me alfabetin sumerik, të shkruar me kunja, ose alfabete të tjera, që nuk janë ende të deshifruara.

Ky shkrim porse është interesant me një të dhënë infomative, e cila lidhet me studimin tonë, e kjo nuk ka të bëjë aspak me këtë varëse të qafës së shkrimit parahistorik të Vinçës, por ka të bëjë me të dhënat për studimin tonë në gurin rrumbullaktë, të quajtur konkretisht “Ora Diellore”, të cilën po e njerrim edhe njëherë nga faqja ime provizore,[8] dhe shikone ju edhe njëherë fotografinë e këtushme, të lidhur me këtë shkrim. Në anën e sipërme është koka e Thot-it, e gdhendur bukur me shqiponjën, të cilën autori na jep si fjalë të parë të Thot-it, “unë, perëndia Thot, isha para se bota të ekzistoj”, e cila është në të vërtetë te 12 pllakat e Thot-it, në Egjypt (Kham).[9]

Tani, nuk po ndalemi më shumë te ky autor, sepse nuk ndërlidhen në fakt këto periudha me njëra tjetrën, më së pakut 6000 vjet diferencë, e as vendet e ndryshme, dhe autori është i varur tekstualisht nga shkrimet greko-latino-francese, të cilat nuk e njohin mirë shkrimin shqip, aq më pak deshifrimin e shkrimit të gjetur në Vinçë. Ne, po i kthehemi persiatjes sonë të sudimit.

Nuk duam të mbetemi përherë nën këmbët e “grekut”, e të tjerëve sllavo-ortodoksë të Gadishullit Yllirik, por e vazhdojmë më tutje. Parasegjithash ne duhet që dimë që të kuptojmë se përse quhet YLLIRIA, me “Yllin e Ri”, prej “YLLI-RI-A”, dhe jo nga literatura greko-latine apo botërore, me “ILL-Y-RI-A”!

Fakti i parë është në emërtimet parahistorike, e jo në literaturën e gjetur deri më tani, literaturën greko-latine.

Ylli i parë ka qenë Atlanta, prej kah janë shpërgullur nga përmbytja e tyre në Atlantë deri në Khem, i thënë prej tyre “Egjypt”, ndërsa sheti i madh i fiseve yllire është krijuar në vendin e vet, ku ka qenë “Mbretëria Ilire”, e ky ka qenë ylli i dytë, YLLIRIA (të cilën ne e kuptojmë se nuk ka qenë Illyria). Disa fise yllire, kur janë kthyer në Greqi, e morën këtë emërtim nga vende aq të largëta, ku kanë qenë fiset yllire, sumerët, 3300-3200 vite p.e.s. Kishte kohë që qenë ndarë e përcjellur prej yllirëve të Thot-it, por ata nuk e kanë njohur mirë simbolikën e tyre, e nuk kanë ditur aspak për të interpretuar fjalët e dëgjuara prej tyre, “pe larg”. Filluan ta thërrasin veten “pellazgë”. Vendi i yllirëve parahistorik ka qenë ATLANTA.

Ne po e marrim një shkrim në këtë studim, pa e ditur se prej cilës vepër e ka kopjuar konfirmimin shkencor[10], me të cilën konfirmohet e dhëna e jonë se “pellazgët”, vjen nga fjala “pe-largët”, e kështu quhej një pjesë kombit të vjetër Yllir (nuk është “parailire”, siç thuhet në këtë shkrim!), të ardhur prej një vendi të largët, d.m.th. prej Atlantës së vjetër dhe yjeve, pra kozmosi, dhjetra mija vjet p.e.s. Një pjesë e stërgjyshërve tanë e kanë marrë atë emër, e për tu distancuar nga të huajtë, e kanë përsëritur në forma të ndryshme. Ky ishte një emërtim, të cilin e bartën me vete “prej larg” (pe larg).

Ylli i parë në tokë, Thot-i dhe njerëzit e tij, ka qenë Atlanta dhe Egjypti; ndërsa ylli i dytë ka qenë Ylli i Ri, Mbretëria ILIRE.

Sheti i tretë, Shqipëria, është i krijuar me mund të madh e shumë vonë në histori, i përcjellur edhe nga shteti i dytë pos Shqipërisë, Kosova, duke i pasë parasysh të gjithë faktorët ndërkombëtarë, sepse kjo gjë është pak, pasi perandoria romake e ka njohur si territor të lirëve deri në ishullin e Kretës. Të paktën, shikone këtë hartë, të huazuar nga Aleksander Hasanas, miku im i mirë. Edhe ata e përdorin emrin nga ndikimi i kulturës paraprake, sepse nuk e kanë njohur mirë shqipen dhe janë edhe ata me një gjuhë konvertuale, ndërsa ne i përmbledhin 2800 vite që jemi në robëri, nga njëra perandori nën perandorinë tjetër, apo shteteve që na shtojnë nën thundrat e hekurta. As Shqipëria dhe as Kosova nuk janë shtete të mirëfillta. Nuk e bashkojnë tokën shqiptare, anë e përtej, por vetëm nje pjesë…

Politika antishqiptare bën çmos që të na zhdukë edhe prej historisë, të na ndajë, të na robërojë edhe sot, në kohët moderne, në Periudhën e Dritës.

Popullatat e huaja, të cilët ndodhen në “Greqi”, shtet artificial apo teknik, me të ashtuquajturën “gjuhë greke” ose “helene”, i japin vetes ”të drejtë” të thirren se “janë të ardhur prej pellazgëve”, çka nuk është e vërtetë. Gjenet e tyre vërtetë na thonë se edhe ata janë të huaj. Gabimisht vazhdojnë të thonë se “e flasin pellazgishten e vjetër”, me një alfabet tjetër.

Kështu, nuk kanë mundësi “të shpërlahen” me shqiptarët, të cilëve, ata ua kanë bërë njëmijë dredhi e një milion borgje ua kanë lenë, deri më sot. Kot thonë se i kanë “vëllezër shqiptarët”! Të huajtë, nuk na kanë vëllezër! Duhet të lirohen njëherë prej magjive të mëdha të shtetit të tyre administrativ dhe të fesë ortotokse. Shteti i tyre e ka inicuar më së pari hegjemonizmin e helenizmin “grek”, pastaj i ka propaganduar këto gjëra me fenë ortodokse.

Kush gënjen e kush e tradhëton sistematikisht popullin e shenjtë shqiptar dhe vetveten, është i gllabëruar për vdekje nga ERRËSIRA!

Në qoftë se e ke tradhëtuar gjakun e të vjetërve, e ata thirreshin iliro-pellazgë, me gjuhën paraprake, që ishte gjuha mëmë- shqipja, i ke marrur rrënjët e saj, duke i dredhuar e përpunuar me shtesa e prapashtesa, e duke thënë vazhdimisht se “kush nuk mëson dhe e fletë gjuhën <greke>”, e cila shkuhej me një alfabet tjetër, “është <barbar>”, pra është “i egër”.

Kjo nuk do të thotë asgjë tjetër, pos tradhëti! Tadhtarët kanë hyrë atëherë me dredhi, me qëllime të caktuara, jo kombëtare, dhe antikombëtare.

Krahas tyre, kanë vepruar sistematikisht e kundër nesh, pas rënies së perandorisë Osmane: Rusia, Serbia, së bashku me hegjemonizmin e Greqisë, duke mos e harruar edhe Turqinë, e sllavo-bullgarët, armiqtë tanë…

Do të ndjekim këtë sprovë studimi, edhe në vazhdimet e tjera…


[1] Shikoni po deshët studimin tim, „Gjuha simbolike shqipe dhe gjuhët e tjera konvertuale“, Pjesa e tretë (3), e botuar në disa gazetat elektronike e të dhënë edhe në faqen time provizore, http://www.brahimavdyli.ch/gjuha-simbolike-shqipe-3/ . Ka edhe 2 të tjera, po aty: “Gjuha simbolike…” 1 e 2.

[2] Shikoni të gjitha faqet e mia provizore, në internet, sepse ende nuk janë aq të mira, dhe vepra madhore është ende pabotuar, por ju mund t`i gjëni këto gjëra, te http://www.brahimavdyli.ch, artikujt prej „Shqiponja dhe Shqiptarët…“ e deri te „Serbët dhe Serbia…“ , diku 53-54 shkrime, të cilat janë korigjuara edhe njëherë, si dorëshkrim, por do të korigjohen edhe njëherë para botimit…

[3] Shikoni veprën e Skënder Hushit, „Thoti i pavdekshëm…“, EMAL, Tiranë 2009, faqet 154-155.

[4] Shikoni në disa vepra e të dhëna të Dr. sci. Semir Osmonagić, në faqet e tij të ndryshme, si psh. në http://www.semirosmanagic.com/ba/books.html apo http://www.semirosmanagic.com/ .

[5] Po deshët shikoni edhe frekuencën e kësaj medieje të Radio Kontakt, p.sh. në http://www.mediakontakt.al .

[6] Nëse dëshironi të shikoni më gjërësisht, shikoni faqen time proviziore, në artikullim „Edhe njëherë për Shqiponjën e Shqiptarët“, në http://www.brahimavdyli.ch/shqiponja-dhe-shqiptarët-2/ .

[7] Shikoni artikullin e Albert V. Nikolla, “Studiusi shqiptar Nikolla zbërthen kodin e shkrimit më të lashtë në piramidën ilire në Bosnjë“, në http://gazetashqiptari.com/ekskluzive-studiuesi-shqiptar-nikolla-zberthen-kodin-e-shkrimit-me-te-lashte-ne-piramiden-ilire-ne-bosnje/

[8] Shikoni po deshët edhe njëherë „Edhe njëherë për Shqiponjën dhe Shqiptarët“, Pjesa 2, në https://www.brahimavdyli.ch/shqiponja-dhe-shqiptarët-2/ .

[9] Po ndërlidhem edhe njëherë me artikullin Albert V. Nikolla, te “Gazeta Shqiptari”, po aty.

[10] Shikoni po deshët veprën e Shefki Ollomonit, „Thoti i Atlantidës (… profecitë e para të njerëzimit)”, SHB “Shkupi”, Shkup 2011, faqe 20.

Vijon në numrin e ardhshëm