Reklamë për biznesin tuaj

Ftojmë bizneset, të cilët kanë dëshirë ta reklamojnë biznesin në portalin tonë, le të na kontaktojnë në faqen: www.uraebashkuar.com, apo në E-Mail: infouraebashkuar@gmail.com.
Reklama e juaj në portalin tonë, denjësisht paraqet biznesit tuaj. Ju përpos që e reklamon biznesin, në faqen tonë, do të keni mundësi të keni intervistë rreth biznesit tuaj.
Ju falënderojmë për bashkëpunim! 
www.uraebashkuar.com