Këshilli Koordinues i Arsimtarëve në Diasporë (KKAD), takim me drejtoreshën e QBD-së Mimoza Hysa – Çuliqi

Këshilli Koordinues i Arsimtarëve në Diasporë (KKAD), më 30 janar 2021 mbajti takimin e radhës me anëtarët e saj,  ku e pranishme ishte edhe drejtoresha e Qendrës së Botimeve për Diasporën (QBD-ë) znj. Mimoza Hysa.

Takimin e KKAD e hapi kryetari i saj, dr. Vaxhid Sejdiu dhe, pasi i përshëndeti të pranishmit, përgëzoi znj. Hysa, për punën dhe angazhimin e QBD-së , veçanërisht për “miratimin e  paketës së plotë të dokumenteve për procedurat e konkurrimit për tekstet mësimore të përbashkëta për Diasporën, si dhe kriteret e përzgjedhjes së recensuesve të teksteve mësimore”.

Në fjalën e saj znj. Hysa  njoftoi anëtarët e Këshillit me punën dhe aktivitetin e  QBD-së, gjatë vitit të kaluar me theks të veçantë raportin e vitit 2020. Ndër të tjera ajo foli për formën, kompetencat, rregullat në kuadër të  QBD-së, si dhe për Paketën e dokumenteve për procedurat e konkurrimit për tekstet mësimore të përbashkëta për Diasporën, për fazën përmbyllëse të punës së Komisioni, që arriti t’i përmbushë detyrat e përcaktuara të VKM-ës, bazuar në Marrëveshjen e përbashkët të komisionit të dy shteteve tona shqiptare, Shqipëri – Kosovë.

Prof. dr. Znj. Adriana Bejoko Fishta, pasi mori fjalën u ndal në sqarimin e disa pikave të Rregullores së miratuar më 15 janar të këtij viti, në prani të Ministrit Pandeli Majko, kurse Mustafë Krasniqi nënkryetari i KKAD u  ndal te pika e parë, duke ju referuar nenit 13, të pikës 1 të rregullores, ku shtoi se: “ne si Këshill, kemi të drejtë në të ardhmen, në bazë të propozimeve dhe kërkesave të anëtarëve të angazhohemi në realizimin e tyre. Një prej tyre, është puna në sektorë: Sektori i informimit, Sektori pedagogjik dhe Sektori i organizimeve”.

Krasniqi kërkoj që kryetarët e këtyre sektorëve t’i mbledhin të gjitha propozimet dhe, në një afat të caktuar të bëjnë projekt – idetë e tyre për vitin 2021. U theksua se pasi që KKAD-ë është  pjesë e konsultimeve dypalëshe, atëherë  Kryetari dhe vetë Kryesia duhet të jenë të informuar për punën dhe vijueshmërinë e saj, për platformën digjitale dhe tekstet shkollore.  Ndërsa për miratimin e disa nënrregullave për një funksionim sa më të mirë të brendshëm të KKAD-së, u dha një kohë deri në fund të javës, të hartohen dhe të miratohen.

Po ashtu në detaje u biseduar dhe u dhanë disa propozimet rreth pikave 3,4 dhe 5, për planin dhe programin vjetor , arkivin e KKAD-së, materialet didaktike dhe portalit zyrtar të Këshillit.

Në këtë takim kishte edhe shumë pyetje të cilat iu drejtuan drejtoreshës së QBD-së, znj. Hysa, për mënyrën e  funksionimit, seleksionimin e materialeve për botim qoftë në faqen e QBD-së apo  në faqen e KKAD-së dhe,  detyrat në të ardhmen.

Përgjegjësi i sektorit të informimit

Mustafë Krasniqi