Në Wattwil të Zvicrës, u bë prezantimi i librit “Shkolla Shqipe në Kantonin e St. Gallenit – vatër e bashkimit kombëtar” i mësuesit Vaxhid Sejdiu

Të dielën me datën 13 Qershor 2021, mësuesi Dr. Vaxhid Sejdiu prezantoi para mysafirëve, mësuesve dhe prindërve të shkollës shqipe librin “Shkolla Shqipe në Kantonin e St. Gallenit – vatër e bashkimit kombëtar”. Në sallën e  qytetit ishin saktë 100 veta, aq sa lejonin masat kundër pandemisë. Nga pjesëmarrësit përveç një numër të vogël të nxënësve ishin mësuesit, prindërit, veprimtarët e shkollës shqipe, ambasadori i  R. së Shqipërisë z. Gjoni, diplomati i R. së Kosovës z. Xhenis Haxhimehmeti, konsulli i R. së Shqipërisë z. Valon Gashi, kryetari i LAPSH për Argau z. Riza Demaj, kryetari LAPSH për kanton Thurgau z. Nexhat Hyseni, kryetari i Shoqatës “Bashkimi” z. Guxim Alushi etj.

Autori i librit, mësuesi Vaxhid Sejdiu prezanton librin “Shkolla Shqipe në Kantonin e St. Gallenit – vatër e bashkimit kombëtar”, para pjesëmarrësve

Programin e udhëhoqi Shqiprina Saqipi – Xhemaili, përndryshe ish – nxënëse e shkollës shqipe, e cila tha: Sot do të bëjmë prezantimin e librit “Shkolla Shqipe në Kantonin e St. Gallenit – vatër e bashkimit kombëtar” të mësuesit tonë Vaxhid Sejdiut. Mësues, prindër dhe veprimtarë të shkollës shqipe në Kantonin e St. Gallenit më se 30 vjet përhapin dritë dhe dituri për fëmijët shqiptarë.

Dhe pikërisht në shërbim të këtij misioni është edhe dita  e sotme në të cilën do të prezantohet ky libër, i cili na sjell historikun e shkollave shqipe në Kantonin e St. Gallenit. Mësuesi, Vaxhid Sejdiu, përveç punës së tij të palodhur në orët mësimore, angazhimit të tij në organizimin dhe rritën e shkollave shqipe, jo vetëm në Kantonin e St. Gallenit por edhe në mbarë Zvicrën, e sjell para jush edhe librin “Shkolla Shqipe në Kantonin e St. Gallenit – vatër e bashkimit kombëtar”, në të cilin kemi  mundësi të shohim nxënësit, prindërit, mësuesit nën emrin e bukur të shkollës shqipe.

Pastaj kryetari i LAPSh për Kantonin e St. Gallenit, z. Mehmetali Sherifi, përshëndeti pjesëmarrësit, kurse mësuesi veteran i shkollës shqipe në Zvicër, z. Shaban Kabashi, foli rreth librit në fjalë.

Mësuesi Vaxhid Sejdiu, bëri prezantimin e librit “Shkolla Shqipe në Kantonin e St. Gallenit – vatër e bashkimit kombëtar” duke e ilustruar me fakte dhe të dhëna punën dhe angazhimin e mësuesve dhe prindërve gjatë këtyre tri dekadave, gjë që zgjoi emocione te të pranishmit.  Pas prezantimit të tij, fjalën  e mori ambasadori i Republikës së Shqipërisë z. Ilir Gjoni, i cili foli me respekt të lartë për punën dhe angazhimin e mësuesit Vaxhid Sejdiut në shërbim të shkollës shqipe, si shembulli më i mirë se si punohet jo vetëm si mësues por edhe si koordinator i shkollave shqipe.

Me një fjalë përshëndetëse, pjesëmarrësit i përshëndeti edhe  z. Xhenis Haxhimehmeti diplomat në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Bernë, dhe pastaj në emër të Këshillave të prindërve fjalën e morën z. Taip Ibrahimi dhe Adnan Fazliu.   

Në pjesën e dytë në shenjë respekti për mësuesit, të cilët punuan më se 20 vjet në shkollat shqipe të Kantonit të St. Gallenit u nderuan me mirënjohje, mësuesit Shaban Kabashi, Qefsere Sejdiu dhe Hamdi Mustafa. Po ashtu me mirënjohje u nderuan edhe veprimtarët  të cilët e ndihmuan botimin e librit: z. Taip Ibrahimi, Adnan Fazliu, Mehmetali Sherifi, Jakup Asani, Rexhep Rexhepi, Adem Osmani, Agron Sherifi dhe Imit Istrefi.

Programi u mbyll me nxënësit e shkollave shqipe, të cilët edhe pse të paktë nga numri (për hir të vendeve të kufizuara) ata shkëlqyen. U dalluan me recitimet dhe këngët e tyre: Lind dhe Fisnik Maxhuni, Gentonis Shala, Gresa Sahala, Tana dhe Lina Limoni si dhe  nxënësit e shkollës shqipe të Buchsit, me një valle popullore.  

Dhe në fund pjesëmarrësit hynë në radhë për të marrë nënshkrimin e autorit si dhe për të bërë një fotografi rasti.

Wattwil, 14.06.2021
Kryesia e LAPSh – Kantoni St. Gallen
Sektori për informim