Vehbi Bashota dhe arti i tij

Disa punime të autorit Vehbi Bashotës po i shfaqim në faqen tonë, si një vlerë artistike. Autori, përmes pjesazheve të natyrës, fshatit, qytetit, na e sjell një botë reale, duke zbërthyer në thelb unin e tij, që ka për atdheun, bukurit e saj.

Fotografia e Vehbi Bashota
Vehbi Bashota, autori i këtyre punimeve
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota
Fotografia e Vehbi Bashota